امروز:پنجشنبه 4 مرداد 1403
امروز:پنجشنبه 4 مرداد 1403

موسسه حامی توان یابان توانا

پیشتاز و پیشگام در حوزه ی کارآفرینی و اشتغال برای توان یابان و اقشار آسیب پذیر جامعه

معلولین و اقشار آسیب پذیر جامعه

فعالیت های

موسسه حامی توان یابان توانا

این موسسه با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی برای اقشار آسیب پذیر جامعه و توان یابان ایجاد شده است.

فرم عضویت توان یابان و اقشار آسیب پذیر

فرم عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

ارائه مشاوره

ارائه مشاوره در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی.

ارائه خدمات رفاهی

ارائه خدمات رفاهی و اشتغال زایی برای توان یابان و اقشار آسیب پذیر.

ارتباط با کارآفرینان

ارتباط با کارآفرینان جهت کارآفرینی و اشتغال زایی.

ارائه برنامه ها و راهکارهای مناسب

ارائه برنامه ها و راهکارهای مناسب جهت اشتغال زایی توان یابان و اقشار آسیب پذیر جامعه.

ارائه طرح ها و ایده های نوین

ارائه طرح ها و ایده های نوین جهت تسهیل در امور کارآفرینی و اشتغال زایی.

معرفی موسسه توان یابان
درباره ما

ما یک تیم کارآفرین و کوشا هستیم

موسسه حامی توان یابان توانا با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی برای اقشار آسیب پذیر جامعه و توان یابان از یک طرف و شناسایی توان یابان نخبه…

وبلاگ

جدیدترین نوشته ها

ارتباط با ما

جهت حمایت های مالی به موسسه حامی توان یابان توانا با ما در ارتباط باشید.