امروز:جمعه 1 تیر 1403
امروز:جمعه 1 تیر 1403
ما کی هستیم

ما یک تیم کارآفرین و کوشا هستیم

موسسه حامی توان یابان توانا با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی برای اقشار آسیب پذیر جامعه و توان یابان از یک طرف و شناسایی توان یابان نخبه و توانا از طرف دیگر و همچنین ارائه طرح ها و برنامه های مدون در خصوص ایجاد اشتغال برای این عزیزان و معرفی توان یابان نخبه و توانمند به مسئولان و جامعه تاسیس گردیده است.
ضمنا این موسسه در راستای مطالبه گری و احیای حقوق حقه توان یابان و اقشار آسیب پذیر نیز با جدیت فعالیت می نماید.

اطلاعات موسسه

شماره ثبت: 53566
شناسه ملی: 14011115360

حامی معلولان و توان یابان
شعار ما

موسسه حامی توان یابان توانا

منتخبین قهر طبیعت

ما منتخبین قهر طبیعتیم که در تکامل روحمان جسم را وسیله کرده ایم ؛ و ما زنده ایم و قهر طبیعت مصلوب نستوهی ماست.

کارمندان ما

اعضای تیم ما

اعضای تیم موسسه حامی توان یابان توانا